Sognepræst, Asbjørn Hansen: 61272846
Sommerkirke for børn

Sommeren 2024

For 16. år i træk bliver der Sommerkirke for børn tre dage i august.

Det foregår dels i Mørkøv Kirke dels i det nye sognehus ved Brugsen i Mørkøv den 5., 6. og 7. august - hver dag fra kl. 9.00 til 15.30. Dog til kl. 18.30 den sidste dag, hvor vi slutter af med en fest-familiegudstjeneste kl. 17.00 i Mørkøv Kirke. Alle børn som hører til i De ni sogne og som efter sommerferien skal op i 3., 4. og 5. klasse indbydes.
 
Sommerkirke er:
- Kreative værksteder
- Kirkegang og salmesang
- Historiefortælling
- Samvær og hygge
- Opgaveløb
- Masser af leg og sjov
 
I starten af juni modtager de relevante børn brochurer med tilmeldingsblanket via skolerne.
Hvis man går på en privatskole, eller af anden årsag ikke modtager en brochure, kan man henvende sig til sin egen sognepræst eller til sognemedhjælper Elsebeth D. Kruse, elsebethkruse@hotmail.com.
Tilmeldingsfristen er 26. juni.
Pladsen er begrænset, så det er "først til mølle".
 
Vi håber at se rigtig mange, glade børn til tre indholdsrige dage.
 
Hilsen menighedsråd og præster i De ni sogne
 
Sommerkirkens kontaktpersoner:
Sognemedhjælper, Elsebeth D. Kruse, tlf. 23 83 67 77
Sognepræst Asbjørn Hansen, tlf. 61 27 28 46