Sognepræst, Asbjørn Hansen: 61272846
Familiegudstjenester

Der er planlagt familiegudstjenester på følgende datoer:

12. oktober kl. 10.30 i Svinninge kirke

2. november kl. 10.30 i Hjembæk kirke