Sognepræst, Asbjørn Hansen: 61272846
Familiegudstjenester

Der er planlagt familiegudstjenester på følgende datoer:

12. oktober kl. 10.30 i Svinninge Kirke

2. november kl. 10.30 i Hjembæk Kirke

8. februar kl. 10.30 i Svinninge Kirke