Sognepræst, Asbjørn Hansen: 61272846
Minikonfirmand

   

   

Minikonfirmander i Hjembæk-Svinninge

I løbet af skoleåret indbydes 3. klasserne til minikonfirmand. Det foregår i Sognehuset, Kirkevej 4. Pgr. corona kunne vi ikke indvitere 3. klasse i foråret 2021, derfor indbydes de i stedet i efteråret 2021, mens de går i 4. klasse. Og i foråret 2022 indbydes så 3. klasse.

Børnene får et brev med hjem via skolen om tilmelding. Alternativt informeres via skolens intranet. Man kan også tilmelde sig direkte via præsten eller kirke- og kulturmedarbejderen, hvis man ikke modtager et brev.

Minikonfirmand er for alle børn på 3. klassetrin i sognet, også dem der går på andre skoler.

Vi mødes 1½ time hver onsdag fra kl. 14.30, og det er kirke- og kulturmedarbejder, Elsebeth Dyekjær Kruse, der varetager undervisningen i samarbejde med sognepræst Asbjørn Hansen.

Børnene får mulighed for at møde kirken og kristendommen på en måde, som passer til deres alder. Hensigten er at gøre børnene bekendte med kirken, bibelhistorierne, salmerne, Fadervor, højtiderne - i en alder, hvor nysgerrigheden og legelysten stadig er stor og bliver tilgodeset. Der vil være en voksen, som henter børnene ved skolen, når skoledagen slutter kl. 14.15.

Elsebeth (23 83 67 77) elsebethkruse@hotmail.com Asbjørn (61 27 28 46) asha@km.dk