Sognepræst, Asbjørn Hansen: 61272846
Minikonfirmand

            

    

Minikonfirmander i Hjembæk-Svinninge

I løbet af skoleåret, typsik fra februar til april, indbydes 3. klasserne til minikonfirmand. Det foregår i Sognehuset, Kirkevej 4.

Børnene får et brev med hjem via skolen om tilmelding. Alternativt informeres via skolens intranet. Man kan også tilmelde sig direkte via præsten eller kirke- og kulturmedarbejderen, hvis man ikke modtager et brev.

Minikonfirmand er for alle børn på 3. klassetrin i sognet, også dem der går på andre skoler.

Vi mødes 1½ time hver torsdag fra kl. 14.30, og det er kirke- og kulturmedarbejder, Elsebeth Dyekjær Kruse, der varetager undervisningen i samarbejde med sognepræst Asbjørn Hansen.

Børnene får mulighed for at møde kirken og kristendommen på en måde, som passer til deres alder. Hensigten er at gøre børnene bekendte med kirken, bibelhistorierne, salmerne, Fadervor, højtiderne - i en alder, hvor nysgerrigheden og legelysten stadig er stor og bliver tilgodeset. Der vil være en voksen, som henter børnene ved skolen, når skoledagen slutter.

Elsebeth (23 83 67 77) elsebethkruse@hotmail.com Asbjørn (61 27 28 46) asha@km.dk