Sognepræst, Asbjørn Hansen: 61272846

Kl. 17.00 er det tid til bøn

Danmarks ti biskopper har anbefalet alle landets kirker at synkronisere eftermiddagsringningen til kl. 17.00 og dermed opfordre til fælles bøn, når klokkerne lyder.

I Svinninge (hvor vi tidligere har ringet kl. 16.00) har vi allerede taget bestik af dette og Hjembæk følger snarest efter.

Benyt anledningen til at sende gode tanker og indstille dit sind på bøn for vores land, de syge, dem der har mistet, de bekymrede og de overbelastede. Og bed for dig selv og dine nærmeste. Må Guds fred bevare vores hjerter i denne svære tid.

 

Alle gudstjenester og aktiviteter er aflyst frem til 13. april

- Kirkerne vil i denne periode være lukket for offentlig adgang herunder turister.

- Bisættelser og begravelser vil blive gennemført under ændrede forhold med færrest mulig deltagere. Kirken har fået en særlig dispensation, og kan holde bisættelser og begravelser med flere end 10 personer, hvis der er 4 kvadratmeter til hver person. Det betyder, at vi i Hjembæk og Svinninge kirker kan have max. 38 personer (inkl. kirkens personale) fordelt i kirken ved bisættelser og begravelser.

- Dåb og vielser vil blive forsøgt udskudt eller afholdt under ændrede forhold.

- Konfirmander, minikonfirmander, korøvelser, mandeklub, sorggruppe, babysalmesang osv. er aflyst.

- Kirkens ansatte er hjemsendt og kun på arbejde i nødvendigt omfang. Graverne færdes på kirkegården enkeltvis og tager hånd om gravstederne, men er ikke til rådighed for samtaler.

- Man kan stadig ringe til sin præst og samtale via skype, messenger eller lign.

 

KONFIRMATIONER

Alle præster har fået besked på at udskyde årets konfirmationer til tidligst efter pinse.

I Hjembæk og Svinninge vil de nye datoer blive:

Lørdag den 15. august i Svinninge

Søndag den 16. august i Hjembæk

Lørdag den 22. august i Svinninge

 

FÅ HJÆLP GENNEM RØDE KORS-HJÆLPENETVÆRK

Er du syg, ældre eller særligt sårbar over for corona, så kan vi hjælpe.

Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så er vi klar.

Du kan få hjælp, hvis du:

• Er ældre og føler dig i risiko for at blive smittet

• Er særlig udsat pga. sygdom og derfor har valgt at gå i selvisolation

• Er mistænkt for at være smittet og derfor i hjemmekarantæne

• Er syg af coronavirus og i hjemmekarantæne

• På anden vis har brug for hjælp på grund af coronasmitten

Kan du svare ja til én af ovenstående, så kontakt os på 3529 9660. Telefonerne er åbne mellem kl. 9-19 mandag til søndag.

Læs mere på www.rødekors.dk/corona/hjælp, hvor du også kan skrive dig op for at modtage hjælp.

Bemærk vores hjælp omfatter IKKE børnepasning.

Kirkebladet - De ni sogne

Læs kirkebladet (klik på bladet):
 

OVERVEJER I DÅB?

Bliv klogere på dåb ved at følge disse links til film og forklaringer:

Livet blev større, da jeg blev mor

 

 

Lisbeth Holm Filtenborg:

Se ind i den nye verden

 

Simon Emil Koefoed:

Ingen adgangskrav

KIRKENS KOR

Hjembæk-Svinninge kirkes voksenkor består af sangglade mennesker fra omegnen. Koret ledes af organist og korleder Kristin Lomholt.
Koret medvirker ved en række gudstjenester i årets løb samt "Sognets koncert".
Der er korøvelse torsdag eftermiddag fra 16.30 til 18.00.