Sognepræst, Asbjørn Hansen: 61272846
 

Hverdagsgudstjeneste

H.C. Andersen vil være omdrejningspunktet i en række hverdagsgudstjenester i 2024.

Næste gang er 5. marts kl. 17.00 i Svinninge Kirke.

Efter gudstjenesten er der fælles spisning i Sognehuset.

 

 

 

To sogne – et menighedsråd

Menighedsrådene i Kundby og Hjembæk-Svinninge har indledt samtaler med tanke på at lægge de to menighedsråd sammen til ét.

I den anledning inviteres begge sognes menigheder til hver sit menighedsmøde, hvor en afstemning om sagen vil finde sted.

I Kundby er mødet den 5. marts kl. 19.00 i Kundby konfirmandstue, Bygaden 34, Kundby

I Hjembæk-Svinninge er mødet den 7. marts kl. 19.00 i Sognehuset, Kirkevej 4, Svinninge

 

GUDSTJENESTER

 
 
 
 
 

DE NI SOGNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ni sogne er et fælles kirkeblad, hvor også stof fra Hjembæk og Svinninge er med.

 

Klik på bladet - så kan du se og læse det på skærmen.

 

Klik på billedet herunder og se en kort film om sognepræst Asbjørn Janke Hansens arbejde.

Den blev lavet i anledning af Præsteforeningens 150 år jubilæum.
 
 
 
 
 

MINIKONFIRMAND

 

 

 

 

 

 

 

Minikonfirmand foregår i Sognehuset, Kirkevej 4.

I foråret 2024 indbydes 3. klasse fra Svinninge Skole.

Læs mere på minikonfirmandsiden under Børn & unge.

Elsebeth (23 83 67 77)

elsebethkruse@hotmail.com

Asbjørn (61 27 28 46)

asha@km.dk

OVERVEJER I DÅB?

Bliv klogere på dåb ved at følge disse links til film og forklaringer:

Livet blev større, da jeg blev mor

 

 

Lisbeth Holm Filtenborg:

Se ind i den nye verden

 

Simon Emil Koefoed:

Ingen adgangskrav

Sangeftermiddage

 

De fleste tirsdage er der sangeftermiddag fra 16.30 til 18.00 - dog ikke de tirsdage, hvor der er hverdags-gudstjeneste.

Vi mødes i Sognehuset på Kirkevej 4 i Svinninge. Ca. en gang om måneden kommer der en gæst.
Der er kaffe, the og kage.
Der er ikke sangeftermiddag i december.
 
Kontaktperson:
Kristin Lomholt
23 10 75 42
kristinlomholt@outlook.dk