Sognepræst, Asbjørn Hansen: 61272846
Grøn kirke
Siden 10. maj 2012 har Hjembæk og Svinninge kirker været ”grønne”.
 
Grøn Kirke er et netværk af kirker, der indarbejder miljø- og klimahensyn i deres hverdag som kirke.

Der er i dag over 300 kirker i Danmark, der kalder sig grønne. De har alle arbejdet med en tjekliste med kategorier om så forskellige ting som gudstjenesteliv og diakoni, information og undervisning, indkøb og kirkens jord, energiforbrug, affaldshåndtering og transport - ialt 48 punkter. Kan en kirke tilslutte sig mindst 25 af disse, kan man kalde sig grøn kirke.

Bag Grøn Kirke står Klima- og miljøgruppen i Danske Kirkers Råd.

Læs mere på www.gronkirke.dk

Et håb er plantet i Svinninge i 2017

Svinninge kirke bød på middelaldermusik og æbletræsplantning

500 året for Luther og Reformationen er blevet fejret rundt omkring i hele landet i 2017. I Svinninge var 8. oktober dagen, man valgte at sætte fokus på Luther.

Ved gudstjenesten søndag deltog ”Legerne” – tre musikere, som har specialiseret sig i at spille på middelalderinstrumenter som fidel, strygeharpe, lire, skalmeje og psalterium.

- Det var lidt som at træde ind i en tidsmaskine, når de begyndte at blæse og klimpre på de gamle instrumenter. Det er en lyd af fortiden. Og kirkens akustik fungerede perfekt til de specielle instrumenter, fortæller sognepræst Asbjørn Hansen.

- Man kan godt forstå, de blev kaldt ”Legerne”, for de legede med instrumenterne. Og før i tiden rejste den slags musikanter jo rundt med musik, sang og fortællinger, så folk fik en på opleveren.

Håbstræer

Efter gudstjenesten, hvor flere af de kendte dele af liturgien lød på latin, førte to af ”Legerne” an med tromme og rebec, da menigheden bevægede sig ud i byen for at plante æbletræer.

- Kommunen havde udpeget steder, hvor vi havde fået lov at plante, fortæller Asbjørn Hansen, der selv sammen med nogle konfirmander kørte de små æbletræer på en trillebør.

Det første træ blev plantet på Strandvejen op mod Odsherred. Præsten fortalte en beretning om, at vi som mennesker ikke kan tage patent på det, naturen forærer os. Vesterhavet, muslingerne, æblerne er gratis. I årene frem over vil det Belle de Boskoop æbletræ, som nu vokser på vejen op mod Odsherred bære æbler, som tilhører byens borgere. Det siges, at da Luther blev spurgt om, hvad han ville gøre, hvis jorden gik under i morgen, svarede: ”Jeg ville plante et æbletræ”.

- Ved at plante et træ kan vi følge Luthers tanke - vælge håbet og værne skaberværket. Det sker mange steder i Danmark i disse dage. Og som Grøn Kirke er vi glade for at kunne bidrage med dette synlige tegn på håb her i vores by, siger Asbjørn Hansen.