Sognepræst, Asbjørn Hansen: 61272846
Gudstjenester i Hjembæk og Svinninge

August 2020

16. august kl. 10.30 - Gudstjeneste i Hjembæk kirke v. Asbjørn Janke Hansen

23. august kl. 10.30 - Fællesgudstjeneste ved Torbenfeldt Gods

30. august kl. 09.00 - Gudstjeneste i Svinninge kirke v. Lene Wadskær

 

September 2020

5. september kl. 11.00 - Familiegudstjeneste i Svinninge kirke v. Asbjørn Janke Hansen

6. september kl. 10.30 - Gudstjeneste i Svinninge kirke v. Asbjørn Janke Hansen

13. september kl. 10.30 - Gudstjeneste i Hjembæk kirke v. Jeppe Mejrup og Asbjørn Janke Hansen

20. september kl. 10.30 - Høstgudstjeneste i Svinninge Kirke v. Asbjørn Janke Hansen

27. september kl. 10.30 - Høstgudstjeneste i Hjembæk Kirke v. Mette Kruse Andersen